Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Zarządzania i Marketingu » Zarządzanie

62-100 Wągrowiec, Wielkopolskie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Kcyńska 48, Zobacz na mapie
Tel: (67) 262-01-08 Nr. wewnętrzny: 37
Fax:  
WWW: http://www.wagrowiec.gwshm.edu.pl
Email: wagrowiec@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Informacje o kierunku


Studia na kierunku zarządzanie pozwalają rozwinąć umiejętności logicznego myślenia, analizy faktów oraz podejmowania strategicznych decyzji. Oferta kierowana jest do ludzi przedsiębiorczych, pragnących związać swoją przyszłość zawodową z biznesem (jako pracodawca lub pracobiorca) albo administracją.Prof. dr Zygmunt Waśkowski, Prorektor, Dziekan Wydziały Zarządzania i MarketinguPlan studiów obejmuje przedmioty podstawowe, wspólne dla całego kierunku m.in. podstawy zarządzania, marketing, informatykę w zarządzaniu, makroekonomię, mikroekonomię, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, badania marketingowe, logistykę, socjologię, psychologię ogólną, prezentacje publiczne, finanse, rachunkowość finansową, matematykę, statystykę opisową, naukę o organizacji, strategie marketingowe, język obcy, seminaria dyplomowe.


Specjalności


 

Kogo przygotowujemy?

Studia na tej specjalności powinny wybrać osoby, które swoją karierę zawodową pragną związać z pracą w instytucjach publicznych nie nastawionych na osiąganie zysku. W trakcie nauki studenci opanowują wiedzę i umiejętności praktyczne, m.in. w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jednostkami administracyjnymi, organizacji pracy własnej i w zespole, zarządzania informacjami, komunikacji międzyludzkiej, obsługi interesantów.

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Oprócz przedmiotów podstawowych (wymienionych powyżej), plan studiów porusza następujące zagadnienia m.in. partnerstwo prywatno-publiczne, podstawy ekonometrii, gospodarkę regionalną, prawo pracy, zarządzanie konfliktami w organizacji, rachunkowość budżetową, marketing w organizacjach non-profit, prawo administracyjne, obsługę klienta, programy UE oraz przedmioty z bloków tematycznych, które wybierają studenci.

 

Kogo przygotowujemy?

Osoby, które po ukończeniu studiów potrafią prowadzić własną, nowocześnie i efektywnie działającą firmę handlową, usługową czy produkcyjną, małej lub średniej wielkości, a także pracowników w zawodach, do których potrzeba wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu, informatyki, analizy i planowania oraz kreatywności w działaniu.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Poza przedmiotami kierunkowymi plan studiów zawiera m.in. przedsiębiorczość, ubezpieczenia gospodarcze, metody finansowania inwestycji, fundusze strukturalne, kreatywność w biznesie, negocjacje, biznesplan, etyką oraz przedmioty z bloków tematycznych, które wybierają studenci.