Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Pedagogiki

62-200 Gniezno, Wielkopolskie
ul. Pstrowskiego 3a, Zobacz na mapie
Tel: (61) 425-75-70
Fax: (61) 425-53-54
WWW: http://www.gwshm.edu.pl
Email: dziekanat@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną Pedagogika - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika - profilaktyka i terapia pedagogiczna Pedagogika - profilaktyka i terapia pedagogiczna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - profilaktyka i terapia pedagogiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa Pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa - Licencjackie stacjonarne Pedagogika społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i edukacji dla bezpieczeństwa - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Dlaczego Pedagogika? 

  • Ponieważ działalność pedagogiczna jest "ponadczasowa", była, jest i będzie potrzebna, stwarza pewność i stabilność zatrudnienia;
  • Gdyż jest to praca z ludźmi, szczególnie interesująca, żywa, dynamiczna, stawiająca nowe wyzwania, realizująca pasje i misję;
  • Dlatego, że działania pedagogiczne obejmują de facto całe społeczeństwo, od dzieci po seniorów, stąd każdy może znaleźć interesujące go pole pracy z ludźmi;
  • Ponadto wybrać można liczne, zróżnicowane i atrakcyjne specjalności studiów, prowadzące do różnego rodzaju pracy społeczno-pedagogicznej, do wielu miejsc zatrudnienia oraz wielu różnych dróg rozwoju zawodowego i kariery.

Prof. GWSHM dr Krystyna Zielińska, Dziekan Wydziału Pedagogiki

 

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: podstawy studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię myśli pedagogicznej, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, język obcy, higienę i emisję głosu .

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku "Pedagogika" na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmiot "Przedsiębiorczość w oświacie", który ma przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.

Studenci poznają więc m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki samoprezentacji, prowadzenia negocjacji, komunikacji interpersonalnej.


Kontakt


Dziekanat Wydziału Pedagogiki w Gnieźnie
Pokój: 119
ul. Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno
Nr. telefonu: 61 425 75 70 Nr. wewnętrzny: 22, 23
E-mail: dziekanat@gwshm.edu.pl
Godziny otwarcia

do 19 września

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota nieczynne

od 20 września

Poniedziałek 08:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Środa 08:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 12:00   14:00 - 16:00


Podczas zjazdów Wydziału Pedagogiki Podczas zjazdów innych wydziałów

Piątek 11:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 16:00
Niedziela Nieczynny
Piątek 11:00 - 16:00
Sobota Nieczynny
Niedziela Nieczynny
Agnieszka Leśniak E-mail: agnieszka.lesniak@gwshm.edu.pl
Asystentka dziekana
Iwona Cierlica E-mail: iwona.cierlica@gwshm.edu.pl
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego
Magdalena Wiechcińska E-mail: magdalena.wiechcińska@gwshm.edu.pl
Referent ds. organizacji procesu dydaktycznego