Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Pedagogiki » Pedagogika - profilaktyka i terapia pedagogiczna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

62-200 Gniezno, Wielkopolskie
ul. Pstrowskiego 3a, Zobacz na mapie
Tel: (61) 425-75-70
Fax: (61) 425-53-54
WWW: http://www.gwshm.edu.pl
Email: dziekanat@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - profilaktyka i terapia pedagogiczna Pedagogika - profilaktyka i terapia pedagogiczna - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - profilaktyka i terapia pedagogiczna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kogo przygotowujemy?

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy na stanowiskach pedagogów i pedagogów-wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyczno-terapeutycznych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych, w instytucjach pomocy społecznej i instytucjach kontroli społecznej (np. strukturach policji). Mogą też otwierać prywatne gabinety terapeutyczne. W trakcie kształcenia studenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. profilaktyki i terapii trudności w uczeniu się, profilaktyki niedostosowania społecznego i wczesnej interwencji, profilaktyki uzależnień oraz wybranych zakresów specjalistycznej terapii (socjoterapia, arteterapia). Absolwenci są przygotowani do:

  • diagnozowania indywidualnych potrzeb i możliwości jednostki,
  • tworzenia programów profilaktycznych oraz reedukacyjnych,
  • prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkole oraz w placówkach pozaszkolnych.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Poza przedmiotami podstawowymi plan studiów zawiera następujące przedmioty specjalnościowe: psychologię społeczną, pedagogikę opiekuńczą, metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogikę specjalną, pedagogikę resocjalizacyjną, podstawy pracy socjalnej, elementy prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich, diagnozowanie grup i środowisk społecznych, profilaktykę i terapię trudności szkolnych, podstawy socjoterapii i metodykę zajęć socjoterapeutycznych, pracę z rodziną niewydolną wychowawczo, profilaktykę agresji i przemocy, profilaktykę uzależnień, terapię zajęciową i elementy arteterapii, trening umiejętności interpersonalnych oraz warsztat pracy z grupą.