Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Pedagogiki

62-100 Wągrowiec, Wielkopolskie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Kcyńska 48, Zobacz na mapie
Tel: (67) 262-01-08 Nr. wewnętrzny: 37
Fax:  
WWW: http://www.wagrowiec.gwshm.edu.pl
Email: wagrowiec@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna  - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna  - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Pedagogika - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne Pedagogika - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne


  • Ponieważ działalność pedagogiczna jest "ponadczasowa", była, jest i będzie potrzebna, stwarza pewność i stabilność zatrudnienia;
  • Gdyż jest to praca z ludźmi, szczególnie interesująca, żywa, dynamiczna, stawiająca nowe wyzwania, realizująca pasje i misję;
  • Dlatego, że działania pedagogiczne obejmują de facto całe społeczeństwo, od dzieci po seniorów, stąd każdy może znaleźć interesujące go pole pracy z ludźmi;
  • Ponadto wybrać można liczne, zróżnicowane i atrakcyjne specjalności studiów, prowadzące do różnego rodzaju pracy społeczno-pedagogicznej, do wielu miejsc zatrudnienia oraz wielu różnych dróg rozwoju zawodowego i kariery.

 


Plan studiów obejmuje następujące przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku: podstawy studiowania, pedagogikę ogólną, pedagogikę społeczną, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy dydaktyki ogólnej, historię myśli pedagogicznej, psychologię ogólną, psychologię rozwojową i osobowości, filozofię, etykę zawodową, socjologię, zagrożenia i patologie społeczne, komunikację społeczną, metody badań pedagogicznych, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, zaburzenia rozwoju i zachowania, podstawy terapii pedagogicznej, technologię informacyjną, język obcy, higienę i emisję głosu .

UWAGA: na wszystkich specjalnościach kierunku "Pedagogika" na ostatnim roku studiów wprowadzono przedmiot "Przedsiębiorczość w oświacie", który ma przygotować absolwentów do:

  • aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania własnej kariery zawodowej,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w obrębie opanowywanej specjalności (np. prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych różnego typu), a także własnej działalności terapeutycznej, korekcyjno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, itp.
Studenci poznają więc m.in. zasady prowadzenia własnej firmy, techniki samoprezentacji, prowadzenia negocjacji, komunikacji interpersonalnej.