Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Pedagogiki » Pedagogika - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

62-100 Wągrowiec, Wielkopolskie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Kcyńska 48, Zobacz na mapie
Tel: (67) 262-01-08 Nr. wewnętrzny: 37
Fax:  
WWW: http://www.wagrowiec.gwshm.edu.pl
Email: wagrowiec@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne Pedagogika - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Oferta specjalna
dla nauczycieli przedszkoli i klas początkowych po ukończonym studium nauczycielskim.

Nauczyciele posiadający wykształcenie i kwalifikacje na poziomie SN mogą polepszyć swoją sytuację zawodową i ekonomiczną, przystępując w GWSHM "Milenium" do studiów licencjackich na kierunku pedagogika, w szerokoprofilowej

Kogo przygotowujemy?

Studia licencjackie trwać będę dwa lata, dzięki specjalnej, indywidualnej organizacji toku studiów. Program nauczania jest w pełni zgodny ze standardami kształcenia na kierunku pedagogika oraz ze standardami kształcenia nauczycieli. Studenci-nauczyciele będą objęci specjalną opieką naukowo-dydaktyczną oraz konsultacjami i pomocą ze strony wykładowców. Uzyskany dyplom licencjata na powyższym kierunku i specjalności studiów zapewnia pełne, szerokie kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego). Pozwala zarazem kontynuować naukę na szczeblu magisterskim.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Oprócz przedmiotów podstawowych, plan studiów zawiera następujące przedmioty specjalnościowe: pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, kształtowanie kompetencji językowych oraz kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodykę wychowania przedszkolnego, edukację przyrodniczą, edukację zdrowotną i ruchową, edukację muzyczną, plastyczną oraz techniczną dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, warsztat zabawy, pedagogikę specjalną, diagnozę w edukacji dziecka, terapię pedagogiczną z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedię.