Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium » Wydział Pedagogiki » Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią » Licencjackie stacjonarne

62-100 Wągrowiec, Wielkopolskie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Kcyńska 48, Zobacz na mapie
Tel: (67) 262-01-08 Nr. wewnętrzny: 37
Fax:  
WWW: http://www.wagrowiec.gwshm.edu.pl
Email: wagrowiec@gwshm.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kogo przygotowujemy?

 

Program specjalności akredytowany przez
Europejskie Konsorcjum Edukacji Arteterapeutów
oraz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS.
Podobną akredytację w Polsce posiada tylko Uniwersytet Wrocławski.

Specjalistów w zakresie promowanie zdrowia, upowszechniania zachowań prozdrowotnych, tworzenia warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia i prowadzenia edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach życia ludzi: rodzinie, szkołach i placówkach oświatowych, zakładach pracy oraz instytucjach, placówkach służby zdrowia, środowiskach zamieszkania oraz środowiskach skupiających duże zbiorowości ludzi (np. wojsko). Specjalista promocji zdrowia uzyskuje zarazem dwie specjalizacje:

  • w zakresie arteterapii, tj. zastosowań kontaktu ze sztuką w profilaktyce i przezwyciężaniu problemów za zdrowiem, oraz
  • w zakresie socjoterapii, tj. pracy grupowej i indywidualnej z osobami (dorastającymi, młodzieżą, dorosłymi), u których niewłaściwe postawy i zachowania wobec własnego zdrowia wiążą się z problemami niedostosowania społecznego.

Absolwenci podejmować mogą pracę w charakterze promotora/edukatora zdrowia oraz arteterapeuty i socjoterapeuty w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, w placówkach pomocy społecznej, w placówkach służby zdrowia i administracji zdrowia, strukturach samorządów lokalnych oraz w organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzec osób z problemami zdrowia tj. przewlekle chorych, uzależnionych, niepełnosprawnych i inwalidów oraz seniorów. Absolwenci uzyskują także pracę w przedstawicielstwach handlowych licznych firm branży farmaceutycznej, medycznej, rehabilitacji i odnowy biologicznej.

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Plan studiów przewiduje przedmioty podstawowe dla kierunku (wymienione powyżej), a także przedmioty specjalnościowe: psychologię i pedagogikę zdrowia, zdrowie publiczne, zagrożenia cywilizacyjne i choroby społeczne, pedagogikę specjalną, anatomię z elementami fizjologii, prozdrowotne żywienie, sport i rekreację w promocji zdrowia, edukację zdrowotną z metodyką, aktywizujące metody kształcenia, wstęp do arteterapii, warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty terapii plastycznej, warsztaty terapii muzycznej, warsztaty dramowe, problemy niedostosowania społecznego i zachowań ryzykownych wobec zdrowia, podstawy socjoterapii, metodykę zajęć socjoterapeutycznych, warsztat pracy z grupą, trening umiejętności interpersonalnych.