Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i Rekreacja - turystyka zdrowotna z rekreacją ruchową, odnową biologiczną, elementami spa oraz fizjoterapii Turystyka i Rekreacja - turystyka zdrowotna z rekreacją ruchową, odnową biologiczną, elementami spa oraz fizjoterapii - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Kogo przygotowujemy?

Specjalność jest wyjściem naprzeciw potrzebom promocji zdrowego stylu życia, a w szczególności związanego z rekreacją, szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem. Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające im otwarcie własnych placówek zajmujących się rekreacją ruchową i odnową biologiczną. Mogą podjąć także pracę w ośrodkach rekreacyjnych, różnego rodzaju jednostkach, zajmujących się upowszechnianiem i organizacją rekreacji, takich jak: gabinety odnowy biologicznej, kluby fitness, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe, ośrodki sportów wodnych, hydroterapii, hale sportowe, lodowiska, ośrodki rekreacyjno-sportowe czy towarzystwa zajmujące się krzewieniem szeroko rozumianej rekreacji ruchowej, lądowej i wodnej. Specjalistów takich poszukują również hotele, firmy, placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki agroturystyczne, domy opieki społecznej, sanatoria oraz kluby seniora. Zajęcia prowadzone podczas studiów przybliżą słuchaczom polskie i światowe dziedzictwo w zakresie promocji zdrowia oraz kultury fizycznej. W zajęciach praktycznych poznają oni podstawowe zasady prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej. Studenci tej specjalności uzyskają również możliwość ukończenia kursów specjalistycznych z podstaw fizjoterapii oraz nadających uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w: aerobiku, fitness, jeździectwie, samoobronie lub kajakarstwie (dyscyplinę wybierają studenci).

Jakie przedmioty specjalnościowe?

Program tej specjalności, oprócz przedmiotów kierunkowych, obejmuje m.in. rynek usług turystyki zdrowotnej, przyrodnicze podstawy turystyki zdrowotnej, podstawy fizjoterapii, ośrodki i centra odnowy biologicznej i rehabilitacji, higienę w obiektach turystycznych, kurs instruktorski z wybranej dyscypliny, animację czasu wolnego, rekreację osób starszych, rekreacyjne gry i zabawy sportowe, aktywność fizyczną w zapobieganiu zagrożeniom cywilizacyjnym, promocję zdrowia, organizację imprez rekreacyjno-sportowych, turystykę kwalifikowaną.