Jesteś w: Home » Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium
Szukaj w mieście
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium

62-200 Gniezno, Wielkopolskie
ul. Pstrowskiego 3a, Zobacz na mapie
Tel: (61) 425-75-70
Fax: (61) 425-53-54
WWW: http://www.gwshm.edu.pl
Email: dziekanat@gwshm.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Zarządzania i Marketingu Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Zarządzania i Marketingu
wydział zamiejscowy - Wągrowiec
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Pedagogiki Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Pedagogiki
wydział zamiejscowy - Wągrowiec
Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Wydział Nauk o Kulturze i Turystyce Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Nasz budynek


GWSHM "Milenium" posiada własny budynek mieszczący się przy ul. Pstrowskiego 3A. Wyposażenie siedziby uczelni gwarantuje warunki lokalowe na wysokim poziomie. Do dyspozycji studentów są m.in. dwie przestronne, nowoczesne multimedialne aule, multimedialne laboratoria informatyczne, skomputeryzowana biblioteka i czytelnia oraz bufet z palarnią. W najbliższym czasie uczelnia przewiduje kolejne inwestycje, które zagwarantują jeszcze wyższy standard nauczania.

Budynek przy ul. Pstrowskiego 3A

Budynek przy ul. Pstrowskiego 3A

Przestronne, nowoczesne aule i sale multimedialne

Multimedialne laboratorium informatyczne oraz skomputeryzowana biblioteka z czytelnią

Bufet i palarniaGWSHM "Milenium" również bardzo duże znaczenie przywiązuje do nowoczesnej i skutecznej komunikacji ze studentami. W tym celu na terenie uczelni uruchomiono terminale komputerowe oraz bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu (GWSHM-PUBLIC-WiFi). Za ich pomocą studenci i kandydaci mogą nie tylko korzystać z Internetu, ale także wypełniać elektroniczny kwestionariusz rekrutacyjny czy uzyskać informacje o przebiegu studiów.

Ta ostatnia czynność jest możliwa dzięki serwisowi eStudent, który jest dostępny nie tylko na uczelni ale także w dowolnym miejscu, z dostępem do Internetu. Zawiera on m.in. komunikaty wszystkich uczelnianych komórek, harmonogram roku akademickiego, informacje o ocenach, płatnościach, przyznanych stypendiach czy aktualnym etapie rozpatrywanych wniosków. Student może również poszukać informacji o dyżurach wykładowców, stanie konta bibliotecznego oraz arkusze wszystkich wniosków i podań. Kilka miesięcy temu uruchomiona została również platforma do pobierania materiałów dydaktycznych udostępnionych przez wykładowców.


Władze uczelniZałożyciel i Rektor GWSHM "Milenium"
prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki

Pierwszy Rektor GWSHM "Milenium"
w latach 2003-2007
prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski

Kanclerz GWSHM "Milenium"
mgr Krzysztof Gawrecki

Dziekan Wydziału
Zarządzania i Marketingu
prof. GWSHM dr hab. Zygmunt Waśkowski

Dziekan Wydziału
Pedagogiki
prof. GWSHM dr Krystyna Zielińska

Prorektor GWSHM "Milenium"
Dziekan Wydziału
Nauk o Kulturze i Turystyce
dr Klaudiusz Święcicki

Stypendia i bonifikaty


GWSHM "Milenium" chce umożliwić podjęcie studiów jak największej liczbie osób. Dlatego kandydaci oraz studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną zarówno ze środków własnych uczelni, jaki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. System stypendialny jaki proponuje uczelnia ma charakter nie tylko socjalny, umożliwiający studiowanie również mniej zamożnym, ale także wyraźnie motywacyjny. Promuje on sylwetkę studenta aktywnego, chętnie uczestniczącego w życiu społeczności akademickiej. Nasi studenci otrzymują stypendia w wymiarze semestralnym, kilkumiesięcznym lub miesięcznym na kwotę od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

Jednocześnie GWSHM "Milenium" wprowadziła system bonifikat umożliwiający w znaczący sposób zmniejszyć koszty nauki. Dotyczy on studentów, którzy maturę zdawali w roku 1998 lub jeszcze wcześniej, a także osób opłacających czesne w ratach semestralnych lub rocznych.

W roku 2009 GWSHM "Milenium" przyznała 1181 stypendiów na 1396 studiujących
na kwotę ponad 730 000,00 zł
czyli na 10 studentów przypada prawie 9 stypendiów.

 

Dostępne są następujące formy pomocy finansowej:
 • stypendium dla kandydata przyznawane najlepszemu tegorocznemu absolwentowi szkoły średniej, ubiegającemu się o miejsce na studiach stacjonarnych, który złoży komplet wymaganych dokumentów do dnia 31 sierpnia 2010 roku.* Osoba ta przez I semestr (X 2010 - III 2011) będzie zwolniona z czesnego!
  * w przypadku kilku osób z najwyższą (równą) średnią decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów

 • stypendia socjalne przyznawane na okres jednego semestru (pięciu miesięcy) znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, na podstawie udokumentowanego wniosku. Przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od pierwszego semestru nauki.

 • stypendia naukowe przyznawane na okres jednego semestru (pięciu miesięcy) za osiągane wyniki w nauce. Przysługują studentom III, IV, V, VI semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 • stypendia okazjonalne przyznawane przez kanclerza GWSHM "Milenium" za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego. Dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych. Studenci mają wpływ na to, co się dzieje na uczelni, uczestniczą w przygotowaniu imprez. Najlepsze pomysły są nagradzane.
  * w przypadku kilku osób z najwyższą (równą) średnią decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

 • bonifikata dla studentów, którzy maturę zdawali w 1998 roku lub wcześniej
  przysługujące studentom, którzy naukę w GWSHM "Milenium" rozpoczną w roku akademickim 2008/2009, a maturę zdawały w 1998 roku lub wcześniej otrzymają specjalną zniżkę w czesnym:
  • maturzyści z lat 1994 - 1998 na trzecim roku studiów zostaną zwolnieni z opłaty ostatniej rat czesnego (czyli otrzymają bonifikatę ponad 3%),
  • maturzyści z lat 1987 - 1993 na trzecim roku studiów zostaną zwolnieni z opłaty dwóch ostatnich rat czesnego (czyli otrzymają bonifikatę prawie 7%),
  • maturzyści z lat 1986 lub wcześniej na trzecim roku studiów zostaną zwolnieni z czterech ostatnich rat czesnego (czyli otrzymają bonifikatę ponad 13%).
 • bonifikat za regulowanie w ratach semestralnych i rocznych przysługuje studentom, którzy czesne opłacą w ratach semestralnych i rocznych w wyznaczonych terminach. Szczegółowe informacje w Regulaminie opłat na studiach pierwszego stopnia GWSHM "Milenium".

Biblioteka


Biblioteka GWSHM "Milenium" powstała wraz z rozpoczęciem roku 2004, a jej zbiory udostępniono pod koniec listopada. Ma ona charakter biblioteki naukowej działającej zgodnie z własnym regulaminem. Zbiory pomnażane są głównie poprzez zakup, dary, a także wymianę wydawnictw uczelni z innymi instytucjami krajowymi.

Księgozbiór naszej książnicy obejmuje wydawnictwa zwarte oraz ciągłe o tematyce dostosowanej do kierunków studiów GWSHM "Milenium", czyli z zakresu nauk humanistycznych, zarządzania i kulturoznawstwa. Do dyspozycji czytelników jest siedem stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu oraz z elektronicznymi katalogami książek: tytułowym, autorskim i przedmiotowym.

We wrześniu 2007 roku biblioteka została przeniesiona do budynku "B" dzięki czemu zyskała większą powierzchnię do zagospodarowania. Mieści się w niej duży magazyn książek, czytelnia w której studenci mogą korzystać z zasobów bibliotecznych na miejscu (12 stanowisk) oraz wypożyczalnia.

Od lutego 2008 roku katalog elektroniczny jest dostępny online.

Celem biblioteki jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb kształcących się studentów. Do zadań naszej placówki należy w szczególności:

 • gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie działalności bibliograficznej,
 • współpraca z innymi bibliotekami.

Kontakt


Gnieźnieńska Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Menedżerska "Milenium"
62-200 Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a
tel. 061 425 75 70, fax: 061 425 53 54

 

Dziekanat studiów podyplomowych
Pokój: 219
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
Nr. telefonu: 61 428 26 27

E-mail: biuro@gwshm.edu.pl

 


Słowo od założyciela


Słowo od Założyciela uczelni dra Lechosława Gawreckiego, profesora GWSHM "Milenium"

Drodzy Maturzyści!

Zapraszam Was do nauki w naszej uczelni. Chcemy nauczyć Was tego, jak żyć i pracować w XXI wieku, a więc w świecie wymagającym aktywności, samodzielności oraz ostrej konkurencji na rynku pracy. Jak sobie z tym radzić? Jak - nie zaniedbując wartości rodzinnych - osiągnąć sukces zawodowy? Studiując w naszej uczelni masz szansę poznać odpowiedzi na te pytania. Mamy ambicję tworzyć w Gnieźnie uczelnię w pełni nowoczesną, w której student jest najważniejszy. Proponujemy ofertę dydaktyczną na wysokim poziomie - ciekawe zajęcia, życzliwych, otwartych na studentów wykładowców, kompetentną i kulturalną obsługę administracyjną. Taki jest nasz cel na najbliższe lata, do tego będziemy dążyć. Ale też wymagamy od naszych studentów aktywnej i twórczej postawy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności - tylko tak kształtuje się osobowość człowieka XXI wieku.

Zapraszam do Gniezna, życzę powodzenia w nauce! A w późniejszych latach miłych wspomnień ze studenckich czasów...

Założyciel i Rektor
Prof. GWSHM dr Lechosław Gawreck


Kadra


Renomowani specjaliści, doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy posiadają wieloletni staż dydaktyczny, a także liczące się osiągnięcia naukowe. Zajęcia prowadzą również praktycy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

prof. Lechosław Gawrecki
Założyciel i rektor GWSHM "Milenium"
dr hab. Zbigniew Palka
dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. Zygmunt Waśkowski
Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu
dr hab. Dorota Skotarczak prof. Krystyna Zielińska
Dziekan Wydziału Pedagogiki
dr Klaudiusz Święcicki
Prorektor i Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce
dr Wiesław Banach
dr Przemysław Bury mgr Krzysztof Gawrecki
Kanclerz GWSHM "Milenium"
dr Jan Fazlagić dr Przemysław Frąckowiak
dr Maria Gładyszewska dr Violetta Julkowska
prof. Dzierżymir Jankowski dr Magdalena Kaźmierczak
prof. Wacław Strykowski dr Magdalena Knapińska
dr Alicja Malewicz-Pełczyńska prof. Romuald Zalewski
dr Mariusz Menz dr Armin Mikos
dr Renata Nestorowicz dr hab. Ewa Filipiak
dr Katarzyna Segiet dr hab. Kazimierz Ilski
dr Agata Skórzyńska dr hab. Ewa Jerzyk
dr Ewa Więcek-Janka dr hab. Jacek Kall
dr Agata Woźniak dr hab. Edward Niesyty
dr Tadeusz Żuk

Ponadto z naszą uczelnią współpracuje ok. 200 profesorów, doktorów oraz magistrów - wybitnych naukowców i praktyków.

Absolwent otrzymuje

Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych wraz z tytułem licencjata. Programy studiów umożliwiają absolwentom kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) lub studiach podyplomowych na wielu uczelniach w kraju.

Gwarantujemy
 • ciekawe i przydatne słuchaczom programy poszczególnych przedmiotów
 • sprawną organizację zajęć
 • kulturalne, w pełni profesjonalne traktowanie studentów oraz ich problemów